اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

درگاه خدمات الکترونیکی (دولت الکترونیک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میز خدمت

مدیران سازمان

برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند، همّت بلند داشته باشید. «نهج البلاغه خطبه ۲۱۱»

علیرضا مالک اشرفی

معاون پرورشي وفرهنگي

حسین شادکام

معاون هماهنگی

مصطفی اسدی

معاون سواد اموزی

رضا صابری تولایی

معاون آموزش متوسطه

ابوالحسن حقیقی

معاون آموزش ابتدائی